Web del Ayuntamiento de Canejan, Valle de Aran Ajuntament de Canejan
Escudo Canejan  

PROYECTOS Y MEMÓRIAS

04/08/23 Reparacions a camins peatonals i vies d'accés als nuclis del municipi de Canejan.
  Projecte        
21/04/23 Condicionament murs de contenció a la carretera de Canejan
  Memòria        
13/03/23 Projecte abastament en alta Sant Joan Toran-Canejan
  Projecte        
9/02/23 Projecte de millores en les estructures de contenció de la carretera de Canejan
  Projecte        
12/01/23 Projecte d'urbanització del carrer Era Cau de Canejan
  Projecte        
11/01/23 PROJECTE D'ADECUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA DE LA SALA SOCIAL DE CANEJAN
  Projecte        
27/04/22 MILLORA EQUIPAMENTS PÚBLICS A SANT JOAN DE TORAN: CLAVEGUERAM I REFUGI, I CONSTRUCCIÓ DEL MIRADOR DE BAISH ARAN A CANEJAN
  Projecte        
13/03/22 Condicionament del restaurant de Sant Joan de Toran
  Memòria        
10/09/21 Condicionament general del cementiri de Canejan.
  Memòria        
04/09/21 Construcció obra de drenatge transversal a la carretera d'accés al municipi i condicionament de l'equipament per a joves.
  Projecte        
04/09/21 Projecte de reforma edifici municipal
  Projecte Projecte fase 2      
02/09/21 Actuacions d'urgència de la carretera d'accés a Canejan
  Memòria      
29/05/19 Conveni limpiesa Forestau
  Conveni
15/11/18 Pavimentació de la carretera de Canejan (des del Pont de Toran a Moron)
  Memòria
05/11/18 Memòria Valorada de reconstrucció del mur de contenció en la entrada a Canejan
  Memòria
27/08/18 Manteniment i reparacions menors en vies o camins titularitat municipal de Canejan
  Memòria        
11/04/18 Aprofitament de Pastures 2018
  Anunci Plec de Condicions Annexos  
23/03/18 Instal·lació de Comptadors en Alta i sistema de Telecontrol
  Anunci Memòria Plec de Clàusules Annexos
20/03/18 PROJECTE D’URGÈNCIA D’ACTUACIONS A LA CARRETERA DE CANEJAN
  Anunci Aprovació Projecte Plec de Clàusules Annexos
07/03/18 Edicte estat finau de Presuposti de gasti e ingressi de 2017
19/02/18 Millora Camí d'Accés a Navias
  Anunci, Plec, Anexe, Anunci Apertura propostes econòmiques, Adjudicació
  Perfil del Contratante Anterior al 2018
   
   
   
   
   
   
   
 

Ayuntamiento de Canejan- Plaça Major, S/N 25548 Canejan- Tel./Fax 973 64 81 60  

Aviso Legal y protección de datos