PERFIL DEL CONTRATANTE

   
13/11/19 Actuacions d'urgència de la carretera d'accés a Canejan
  Memòria
29/05/19 Conveni limpiesa Forestau
  Conveni
15/11/18 Pavimentació de la carretera de Canejan (des del Pont de Toran a Moron)
  Memòria
05/11/18 Memòria Valorada de reconstrucció del mur de contenció en la entrada a Canejan
  Memòria
27/08/18 Manteniment i reparacions menors en vies o camins titularitat municipal de Canejan
  Memòria        
11/04/18 Aprofitament de Pastures 2018
  Anunci Plec de Condicions Annexos  
23/03/18 Instal·lació de Comptadors en Alta i sistema de Telecontrol
  Anunci Memòria Plec de Clàusules Annexos
20/03/18 PROJECTE D’URGÈNCIA D’ACTUACIONS A LA CARRETERA DE CANEJAN
  Anunci Aprovació Projecte Plec de Clàusules Annexos
07/03/18 Edicte estat finau de Presuposti de gasti e ingressi de 2017
19/02/18 Millora Camí d'Accés a Navias
  Anunci, Plec, Anexe, Anunci Apertura propostes econòmiques, Adjudicació
  Perfil del Contratante Anterior al 2018